Δωρεάν  • Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιήσετε τα Virtual Tours που περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο.
  • Tόσο για προσωπική όσο και για εμπορική χρήση, εφόσον δημοσιεύονται αμετάβλητα, και συνολικά, με αναφορά στο δημιουργό.
  • Η αναφορά στον δημιουργό υπάρχει ενσωματωμένη στα Virtual Tours.

 

                
    Creative Commons Licence  [Attribution-NoDerivs CC BY-ND]
    This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as the licensed work is passed along unchanged and in whole, with credit to the creator.